בג״צ הצוללות

25.1.21 – יום דיונים בבג״צ ב-3 העתירות של התנועה לאיכות השלטון, משמר הדמוקרטיה הישראלית, וקבוצת אזרחים בפרשת הצוללות וכלי השייט. מ06:00 אזרחים עולים לירושלים בשיירות. הדיון מתחיל ב11:30 והדיווחים כאן:

11:30 המשפט מתחיל.

השופטים בהרכב: ניל הנדל, נעם סולברג, יצחק עמית.

ולנימוקי המדינה למה לא נחקרו הפרשות:

1. אולי לא היתה עבירה

2. התיישנות

3. צריך כוונה לפשע (יסוד נפשי)

4. צריך חשד סביר (ורסייה לסעיף 1)

5. ועדת חקירה זו התערבות